Nyhedsbrev fra årets sidste byrådsmøde

Byrådsmøde tirsdag den 13. december 2017

Så blev det tid for årets sidste byrådsmøde. Der var 21 sager på dagsordenen, heraf 2 på lukket. Der var mange tilhørere i byrådssalen. Dejligt med stor interesse, for de beslutninger som træffes i kommunen. Hvis du vil læse den fulde dagsorden for byrådsmødet finder du den her

Godt nyt til 4 midtbyskoler – Vestervangskole, Brændgårdskolen, Herningholmsskolen og Lundgårdsskolen
Gennem de seneste 10 år er der investeret massivt i renovering og nybygning af skoler rundt i hele kommunen og det er rigtig godt.
Ekstraordinært har forligspartierne bag budget 2017 bevilliget 25,1 millioner til at få de fysiske rammer på 4 midtbyskoler opdateret, skoler som nok vedligeholdelsesmæssigt er kommet til at halte lidt efter de øvrige, og som desuden alle er udfordret af at være i direkte konkurrence med friskoler i midtbyen. Med de 25,1 mill kan der nu renoveres: Skolegårde, indgangspartier, indendørs og udendørs læringsmiljøer og toiletter.
Gode fysiske rammer har betydning for trivslen og bevillingen et vigtigt første skridt til at opgraderes vores midtbyskoler. På de 4 skoler går planlægningsarbejdet i gang nu – i en inddragende process mellem ledere, lærere og skolebestyrelser. Glæder mig meget på midtbyskolernes vegne – alle steder er der tale om en virkelig tiltrængt ”ansigtsløftning” som kommer en masse børn, lærere og ledere til daglig glæde og gavn.

Gode nye ungdomsboliger i Herning og flere på vej…
På dagsordenen var en endelig godkendelse af det afsluttede ungdomsboligbyggeri på Kousgaards Plads. En positiv historie om et byggeri, som var fuldt udlejet længe inden det stod færdigt. Et byggeri som endte med endda at blive en smule billigere end først antaget (hvem kan ikke lide, når det går den vej :-). En 50m2 lejlighed kan lejes for 3066,- pr. måned excl. forbrug. Der er efterspørgsel på flere ungdomsboliger i Herning – og disse er på vej. I de kommende budgetår er der planer om opførelse af yderligere 100 ungdomsboliger på centrale placeringer i Herning.

Endelig vedtagelse af vindmølleprojekt ved Stakroge
På aftenens byrådsmøde blev et vindmølleprojekt ved Stakroge og Sandet endelig vedtaget. Et projekt som giver mulighed for at rejse 5 stk. 150 m høje vindmøller. I samme område står der i dag 5 mindre møller, som har en forventet restlevetid på 3 – 5 år. Når disse ældre møller nedtages, kan de ikke efterfølgende erstattes af andre.
Projektet om de nye møller har været i offentlig høring og der er indkommet 15 høringssvar heraf 8 indsigelser. Der har desuden været afholdt borgermøde i lokalområdet.
Når vi i byrådet tager stilling til mulig realisering af vindmølleprojekter, er det altid med fokus på om der er en massiv grad af indsigelser mod projektet. Om der er ejerskab i form af lokal opbakning og indragelse, ligesom det er vigtigt for os at der er mulighed for at investere i de lokale vindmølleandele. Vurderingen har her været at 8 indsigelser (12 personer) ikke er massiv modstand. Lokale foreninger er generelt positivt indstillede overfor projektet, ikke mindst fordi de ser et udviklingspotentiale for Sandet og Stakroge, i form af de økonomiske midler der udmøntes via grøn ordning, når der rejses vindmøller i nærområdet.
På den baggrund blev vindmølleprojektet vedtaget. Dog ikke med tilslutning af Dansk Samling og Dansk Folkeparti.
Socialdemokratiet går generelt ind for vindenergi, men  kan af princip ikke tilslutte sig projektet, da de har et ønske om min. 1000 meters afstand fra møllerne til nærmeste bolig eller husdyrhold. (Lovkrav er 4x møllens højde, i dette tilfælde 600 meter, som overholdes).

Og så lige lidt om gågaden i Herning – og nye retningsliner for inventar her
De seneste måneder er der blevet arbejdet på højtryk i gågaden i Herning By. Ny kloakering, fibernet nedlagt og ny belægning er undervejs. De seneste dage er der desuden plantet træer, i den ende hvor belægningen allerede er på plads.
Legeredskaber, plantekummer og bænke samt et hyggeligt hævet opholdsområde på et træ-dæk i området ved Gøtche og Frellesen, bliver placeret og monteret til foråret.
”Det skal være skidt før det kan blive godt” siger man. Jeg tror de fleste butiksejere er enige i dette, de har gennem måneder ”boet” i byggerod. For ikke at ødelægge julehandlen er der derfor lagt et tyndt lag asfalt – midlertidig – indtil foråret igen titter frem, så bliver asfalten brækket op og belægningen kan  gøres færdig.
Med en helt ny gågade i sigte, med ny belægning og inventar er der også gjort en del tanker om butikkernes udstillingsområde og muligheder. Der er i et i samarbejde med cityforeningen og de forretningsdrivende udarbejdet nye retningsliner for placering af gadevarer, parasoller og skiltning. Jeg glæder mig meget til at se det færdig resultat og er sikker på at de erhvervsdrivende glæder sig til en funklende ny gågade – mon ikke det kommer til at give mere liv i byen, det tror jeg på.

På aftenens møde var der desuden flere “frigivelsessager” til kommende anlægsprojekter rundt i kommunen – listet op her:
• Asfaltering af Alhedestien
• Anlægstilskud til hævning af terræn på Herning Golfbane
• Anlægsbevilling til byggemodning i Lind, Hammerum, Tjørring og Gjellerup
• Anlægsbevilling til kloakrenoveringen i kommunale bygninger
• Anlæg til vandløbs-renoveringsprojekter

Det var nyt fra byrådsmødet, men jeg har lige lidt mere på hjertet….

En varm seng at sove i når varmestuen holder lukket om natten
Jeg vil gerne lige slutte med en forklaring på ”avisoverskrifter” om Blå Kors varmestue på Bethaniagade i Herning, som har valgt ikke længere at holde natteåben. Varmestuen drives af Blå Kors, med et årligt tilskud på 6.5 mill. fra kommunen.
Blå Kors har selv valgt – for at få pengene i deres budget til at strække længst muligt – at varmestuen skal have ændret åbningstid fra 8.00 – 22.00.  Men det betyder IKKE at brugerne på Blå Kors er overladt til gaden. Blå Kors driver også et herberg hvor det efter kl. 22 er muligt at få sig en seng at sove i. Jeg synes det var rart at høre og bekræfter mig i at det ikke er alt man kan læse i avisen… Så altså ingen skal sove på gaden. Herberget er stadig åbent.

Jeg vil slutte med at ønske dig en glædelig jul og sige tak fordi du i 2016 har brugt tid på at læse mit nyhedsbrev 😀

De bedste hilsner

Anne Mette Bang Rasmussen
Herning byråd (V)

Tlf. 60679997
byrar@herning.dk
www.ambr.dk

Politik med glæde

POLITIK I gårsdagens avis havde et læserbrev med overskriften »Politik med væmmelse« fået spalteplads. Et medlem af Socialdemokratiet i Herning Kommune, Kai Østergaard, lufter sin frustration over, at der i sidste uge, af forligskredsen bag budgettet for 2017, blev taget politisk beslutning om igen at decentralisere madlavningen ud til kommunens plejecentrer. Finansieret af en pulje til »bedre ældre-mad« på finansloven.

Samtidig blev det besluttet, at der skulle øremærkes 25 millioner til fire midtbyskoler i Herning. Disse penge går til en meget tiltrængt opgradering af bl.a. udendørsfaciliteter, læringsmiljøer og toilet-faciliteter. Hvilket der ekstraordinært – ud over det allerede vedtagne budget – kan findes finansiering til på grund af øgede indtægter ved grund- og ejendomssalg samt færre udgifter end forventet til administration i 2016.

Jeg tror, at de fleste borgere – uanset partifarve – glædes over disse beslutninger. Beslutninger, som kommer en masse mennesker i vores kommune til glæde og gavn hver evig eneste dag i mange år frem. Beslutninger, som socialdemokraterne i byrådet dog ikke kunne være med til at tage, da de tidligt i budgetforhandlingerne for 2017 valgte at stå uden for budgettet og derved satte sig selv uden for indflydelse.

Er det reelt her væmmelsen stammer fra? Eller er væmmelsen måske nærmere en ærgrelse over ikke at kunne tage del i de gode beslutninger for borgerne?

Ret skal være ret. Det er korrekt, at socialdemokraterne i deres eget udkast til budget for 2017 stillede forslag om at genoprette de store produktionskøkkener på kommunens plejecentre. Dette forslag skulle finansieres af kommunens »buffer«, hvilket ikke kunne accepteres som mulig finansiering af de øvrige partier. Anden finansiering blev dengang ikke anvist af socialdemokratiet. Derfor nedstemt.

Med puljen til ældre-mad kan vi nu sikre forsvarlig finansiering og samtidig få duften af madlavning tilbage. Ikke bare i produktionskøkkenerne, som socialdemokraterne foreslog, men helt tæt på beboerne i deres leve-bo miljøer (køkken alrum som deles af 8 – 12 borgere). Den daglige madlavning bliver på denne måde en aktivitet, som kan følges tæt. Måske kan nogle borgere, hvis førligheden, lysten og kræfterne er til det, endda selv give en hånd med.

Et plejehjem i kommunen har allerede leve-bo miljøer og rigtigt gode erfaring hermed. Det skaber mere »liv« i dagligdagen og kan være med til at øge fællesskabsfølelsen.

Kai Østergaard skriver, han væmmes – men jeg vil have lov til at glædes, jeg kan simpelthen ikke andet over to så gode beslutninger!

Nu skal det igen dufte af mad på kommunens plejehjem

Der har længe været et stort ønske fra beboere og deres pårørende, om at få madlavningen tilbage på plejecentrene. Jeg har altid haft stor forståelse for dette ønske og er glad for at det nu er økonomisk muligt at opfylde. Som ny gruppeformand i Venstre har jeg fået plads på en taburet, hvor jeg også i høj grad kan være med til at træffe eller ændre beslutninger sammen med den øvrige forligskreds bag budgettet for 2017.

En pulje på finansloven for 2017, giver Herning Kommune mulighed for at søge 6,75 mio. kr. til at sikre madproduktionen tæt på centrenes beboere. Derfor kan vi nu bringe madduften, og alle de gode oplevelser omkring det, at maden bliver lavet på stedet, helt tæt på plejehjemmets beboerne, helt ud i de enkelte afdelinger.

Flere af vore plejecentre er i dag allerede indrettet med leve-bo miljøer (en faglig betegnelse for et fælles køkken-alrum, som deles af 8 – 12 beboere), Her er det tanken, at maden skal laves. På et enkelt plejehjem i kommunen – Vesterled – har man allerede rigtig gode erfaringer med at lave maden helt tæt på beboerne.

Køkkenalrummet er husets hjerte i de fleste familier. Det er stedet hvor man opholder sig sammen og også er sammen omkring madlavningen. Sådan skal det også være, når man bor på et plejehjem i Herning Kommune. Så madlavningen kommer altså tilbage, ikke bare til et samlet produktionskøkken på hvert plejehjem, men helt ud i hver enkelt afdelings fælles køkkenalrum.

Den daglige madlavning bliver på denne måde en aktivitet, som beboerne kan følge på tætteste hold. De kan både se og dufte madlavningen. Måske kan nogle beboere endda hvis førligheden, lysten og kræfterne er til det, selv give en hånd med ved madlavningen eller bagning.

Det er mit håb at aktive leve-bo miljøer vil skabe fornemmelse for mere ”liv” rundt på vores plejecentre og danne grobund for mere fællesskab mellem beboerne.

Nu skal det igen dufte dejligt af mad rundt på kommunens plejehjem

madDer har længe været et stort ønske også fra beboere og pårørende om at få madlavningen tilbage på plejecentrene. En pulje på finansloven for 2017 giver os nu også politisk mulighed for at bringe madduften – og alle de gode oplevelser omkring det, at maden bliver lavet på stedet – helt tæt på plejehjemmets beboerne – helt ud i de enkelte afdelinger.

Flere af vore plejecentre er i dag allerede indrettet med leve-bo miljøer (faglig betegnelse for et fælles køkken-alrum, som deles af 8 – 12 beboere), hvor det er tanken maden skal laves. Så vi har allerede rigtig gode erfaringer med leve-bo miljøet.

Køkkenalrummet er husets hjerte i de fleste familier, stedet hvor man er sammen omkring madlavningen. Tanken er  at sådan skal det også være, når man bor på et plejehjem. Så madlavningen kommer tilbage – ikke bare til èt produktionskøkken på hvert plejehjem, men helt ud i hver enkelt afdelings fælles køkkenalrum.

Den daglige madlavning bliver på denne måde en aktivitet, som beboerne kan følge på tætteste hold. De kan både se og dufte madlavningen. Måske kan nogle beboere endda hvis førligheden, lysten og kræfterne er til det, selv give en hånd med ved madlavningen eller bagning.

Det er mit håb at aktive leve-bo miljøer vil skabe fornemmelse for mere ”liv” rundt på vores plejecentre og danne grobund for mere fællesskab mellem beboerne.

 

Pressemeddelelse, udsendt af Herning Kommune:

Madlavningen kommer tættere på de ældre

Budgetforligspartierne i Herning Kommune er enige om, at ældre borgere på plejecentrene fremover skal have endnu større fornøjelse af de daglige måltider.

Nu skal de ældre borgere på Herning Kommunes plejecentre tættere på den daglige madlavning. Budgetforligspartierne bag Budget 2017 – Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Kristendemokraterne og Dansk Samling er enige om, at Herning Kommune skal lægge billet ind på en ny pulje, som er en del af Finansloven for 2017.

Puljen giver Herning Kommune mulighed for at søge 6,75 mio. kr. til at ”renovere, etablere og genetablere køkkener på landets plejehjem”. Målet er at skabe de bedst mulige rammer for måltidet for de ældre borgere.

– Madlavning skal være en aktiv del af beboernes hverdag, som de løbende kan følge med i og deltage i, hvis de ønsker det. Samtidig øger det fleksibiliteten omkring madlavning og valg af retter. Derfor vil vi nu satse på at etablere såkaldte leve-bo-miljøer – en slags køkkenalrum – så tæt på de ældres plejecenter-bolig som overhovedet muligt, siger Anne Marie Søe Nørgaard, (V), formand for Social- og Sundhedsudvalget i Herning Kommune.
I dag får langt hovedparten af de ældre på plejecentrene mad leveret fra Centralkøkkenet i Aulum. Tre plejecentre har selv produktionskøkken, mens to allerede i dag har leve-bo-miljøer, blandt andet Vesterled.
Omlægningen til leve-bo-miljøer finder sted i takt med tildelingen af penge fra statens pulje. Budgetforligspartierne forudsætter, at driften vil kunne holdes inden for de eksisterende, økonomiske rammer.
– Vi har rigtig gode erfaringer med leve-bo-miljøet på Vesterled. Disse gode erfaringer ønsker vi nu rullet ud på kommunens øvrige plejecentre til gavn for de øvrige ældre medborgere. Samtidig har vi på de øvrige nybyggede plejecentre i Lind og ved Fuglsang Sø allerede indrettet køkken-alrum, så her er vi på forkant, siger Anne Marie Søe Nørgaard.

Politiskolen til Herning – vi glæder os – andre er ærgerlige, sådan vil det nok være…

Der var stor stor glæde i byrådsgruppen og blandt de ansatte på kommunen, den 9. november, da der kom en tydelig tilkendegivelse fra regeringen, at den nye politiskole ville blive placeret i Herning.

Beslutningsprocessen har været meget lang. Mange byer har budt ind med ønsker om at politiskolen skulle placeres i netop deres by. Ingen tvivl om at der er lagt masser af arbejde i dette projekt rundt i de mange kommuner som har budt ind på projektet.  Og at skuffelsen derfor alle andre steder end i Herning er stor, har været tydelig på både sociale og landsdækkende medier. Sådan vil det være, vi havde helt sikkert også været ærgerlige, hvis placeringen ikke var blevet i Herning – indrømmet.

Men stop nu den hetz det her er ved at udvikle sig til!
I dag går Jyllandsposten så langt at de beskylder borgmesteren for at bryde loven,  fordi han på sin private facebook side har skrevet – i anførselstegn bemærket – at politiet ”kvit og frit” kunne låne andre lokaler i kommunen indtil politiskolen er bygget.

En lidt kæk bemærkning der er skrevet EFTER beslutning om placering er taget.  En bemærkning som blot skal ses som en tilkendegivelse af at vi i kommunen vil strække os så langt vi overhovedet kan, SELVFØLGELIG inden for lovens rammer for at politiet hurtigt kan komme i gang med at uddanne flere betjente, som Danmark har brug for.
Vil du læse borgmesterens uddybende svar på ovennævnte mistænkeliggørelse kan du læse her:

 

Nyt fra byrådsarbejdet – november 2016

Årets frivillighedspris
Umiddelbart inden byrådsmødet blev Herning kommunes frivillighedspris uddelt. Prisen er blevet uddelt siden 2001 og gives til personer, grupper, foreninger eller institutioner, der yder en frivillig og bemærkelsesværdig indsats i Herning Kommune.

Årets frivilligpris tilfaldt i år i lalt 52 personer, nemlig de frivillige ved Headspace, som hjælper unge med både store og små problemer i hverdagen. Det kan være alt fra kærestebøvl, boligproblemer, spiseforstyrelser eller unge som kæmper med eksempelvis angst. Hjælpen er anonym, og baserer sig på at frivillige hjælper de unge der kommer forbi. De mange frivillige har vidt forskellige baggrunde, aldersmæssigt spænder de fra 19 – 72 år.

” Vinderne har sammen, og hver især, været en del af en succes, og har alle ydet deres for at gøre et helt nystartet tilbud til en kæmpe gevinst for Hernings unge”  citat: borgmester Lars Krarup.

Et stort tillykke til Headspace med frivilighedsprisen 2016.

Aftenens byrådsmøde havde 22 sager på dagsorden – heraf var 6 lukkede.

Jeg giver udvalgte punkter lidt ord med på vejen, og har forsøgt med overskrifter at beskrive emner, så du kan udvælge det som interesserer dig.

Du finder den komplette dagsorden HER

Mulighed for udvidelse af eksisterende foderstof i Gødstrup
På byrådsmødet vedtog vi en foreløbig godkendelse, som kan bane vejen for en større udvidelse af en foderstofvirksomhed i Gødstrup. Virksomheden har søgt om tilladelse til at bygge i alt 8 siloer (højde: 28,5 m) til tørring af korn. Virksomheden er placeret i umiddelbar nærhed af motorvejsafkørslen og har derfor en logistisk god placering. Jeg mener den synlige påvirkningen af naturen kan forsvares, da det ikke ikke er et nyt projekt på en bar mark, foderstofbygningen ligger der allerede i dag. Om ganske kort tid bliver den nabo til en motorvejsafkørsel og på den anden side af afkørslen et kæmpe sygehus.
Den foreløbig vedtagelse af projektet sendes nu ud til høring i lokalområdet. Herefter tager byrådet endelig stilling (ja/nej) til udvidelsen.

Kommunen arbejder grønt
I  forbindelse med arbejdet for at nedbringe Co2 og arbejdet med at give os alle bedre grønne vaner, får vi i byrådet én gang om året et samlet ”grønt overblik”. En status over hvilke grønne indsatser der har været/er igangsat og hvad der planlægges fremadrettet i kommunen. Uddrag fra ”grønt overblik” herunder.

– Fremgang for solenergi i Herning Kommune (planlægning af solanlæg, dækker ca. 6900 husstandes årlige energiforbrug)
– Flere varmeværker i kommunen er nu Co2 neutrale p.g.a. Installering af solvarme
– Kobling af naturpleje og sociale kompetencer (motorsavshold STU, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) plejer som en del af uddannelsen kommunale skove og grønne områder.
– Snejbjerg Skole er bygget med høj energistandard og grønne løsninger
– Højere benyttelse af genbrugspladserne, udvidet åbningstid og planlægning af ny stor genbrugsplads i Sunds. Vi er generelt blevet bedre til at sorterer vores affald, og forståelsen for at det er en ressource (indtægt for kommunen = borgerne) øges
– Indkøb af 71 hybridbiler til hjemmeplejen, forventes at nedsætte brændstofforbruget med 50%
– Fokus på rensning af forurenet overfladevand
– Arbejde med lokalplaner for sikring af grundvandet
– Ny målemetode for henkastet affald, samt interwiev med borger som skal sætte fokus på problemet
– Forsøgsordning mod madspild i kommunens centralkøkken
– Indarbejdelse af grønne løsninger i det kommende byggeri af Lindebjergskolen (Hammerum/Gjellerup)
– Indarbejdelse af energirigtige løsninger i fremtidige kommunale renoverings- og nybygningsprojekter

Som du kan se er der gang i rigtig mange grønne tiltag i kommunen. Hvis du vil vide endnu mere – læs dagsordenen bilag, punkt 297

Frikommuneforsøg på specialområdet – fornuft og bedre økonomi
Herning Kommune er sammen med 6 øvrige kommuner udvalgt til at deltage i et frikommuneforsøg. Forsøget er afledt af regerings ønske om regelforenkling og mulighed for at tilbyde bedre ydelser på en mere smidig måde.

Frikommune forsøg går altså ud på at ændre nuværende procedurer og regler, der er i høj grad åbnet op for nytænkning. Vi hilser det meget velkommen i kommunen og har en stor forventning til at forsøgene vil føre til ”bedre mening” for de involverede borgere og samtidig gøre ydelser mere rationelle og måske endda billigere.

Hver kommune skal udvælge 2 indsatsområder, Herning har valgt at arbejde med:
En mere glidende overgang mellem børne- og voksen på handicapområdet, som et forsøg på at forbedre overgangen, da paragraffer idag er forskellige alt efter om du er barn eller voksen.
Borgere i botilbud og ældre skal i højere grad have mulighed for at tilkøbe ydelser af kendt personale uanset om borgeren har valgt kommunal eller privat hjemmehjælp. Dette er ikke muligt i dag, hvis man har valgt en privat hjemmehjælper.

Kan man sikre en ny fremtid for 6 millioner?
Dansk Industri har tidligere på året bevilliget kr. 6.172.000 til et projekt med navnet ”ny fremtid”, hvis primære formål er at sikre arbejdskraft til de midtjyske virksomheder i metalindustrien, som i høj grad efterspørger medarbejdere.

Dette kobles sammen med en situation hvor vi har flygtninge og familiesammenførte, som har brug for at komme ud på arbejdsmarkedet. En kobling som forhåbentlig i fremtiden kan sikrer arbejdskraft til vores metalvirksomheder og som god sidegevinst vellykket integration.

Projektet løber over to år, og der vil bl.a. blive arbejdet målrettet med at opkvalificere ovennævnte gruppe, så de fremadrettet kan udfylde jobs i metalindustrien, som allerede i dag  er svære at besætte.
I løbet af projektets løbetid udvælges 100 personer som kommer i praktik på en metalvirksomhed, får tilknyttet mentor støtte ”hvordan er kulturen på en dansk arbejdsplads” og selvfølgelig sprogundervisning. Projektet er allerede så småt i gang. I alt 14 personer er/har været i praktik. Heraf er 2 allerede ansat i ordinær job, 1 er startet på uddannelse på metalområdet og 1 er ansat med jobtilskud.

Sdr. Felding skole tildeles 3.1 mill til at nå i mål med ombygning
I disse uger er et ombygnings- og tilbygningsprojekt i fuld gang på Sdr. Felding skole. Skolen har længe haft et ønske om nye faglokaler og nye klasselokaler til mellemtrinet (4. – 6. Klasse). Ombygningen har været opdelt i etaper. I budgetforliget 2017 blev der afsat yderligere midler til Sdr. Felding, så skolen nu kan komme helt i mål med ombygningen.

Det var nyt fra november måneds byrådsmøde.

Og så lige ganske kort om borgermøder rundt i kommunen –
I disse uger afholdes der borgermøder rundt i kommunen, hvor kommuneplanen for 2017 – 2028 præsenteres. Kommuneplanen indeholder planer for bolig- og erhvervsudvikling. Det er på borgermøderne muligt at stille spørgsmål til planlægningen, komme med indspark og gerne nye idéer – der er lagt op til høj grad af lokal indragelse og debat. Så mød endelig op og byd ind!

Datoer for kommende borgermøder:
Torsdag den 21.11 kl. 19.30 i Aulum Fritidscenter (vedrørende Aulum, Hodsager, Feldborg og Haderup)
Mandag den 28. november kl. 19.30 i Vildbjerg Sports- og Kulturcenter (vedrørende Vildbjerg, Vind,Sørvad, Ørnhøj, Abildå og Timring)
Onsdag den 30. november kl. 19.30 i Kibæk Krydsfelt (vedrørende Kibæk, Skarrild, Sdr. Felding, Karstoft, Sandet og Stakroge)

De bedste hilsner

Anne Mette Bang Rasmussen
Byrådsmedlem (V), Herning Kommune

byrar@herning.dk
Tlf 60 67 99 97

www.ambr.dk

Har høringssvar en reel værdi? Ja – de har i høj grad værdi i lokalpolitik!

Hej

Så har jeg igen været til byrådsmøde, denne gang med 25 sager på dagsordenen. Herunder et uddrag fra behandlede sager.
Du kan finde den fulde dagsorden her

2. behandling og endelig vedtagelse af budgettet for 2017
Det punkt på dagsordenen, som fyldte mest, var 2. behandling af budgettet for 2017 samt overslagsårene 2018 – 2020. Indholdet i budgettet skrev jeg en del om i mit forrige nyhedsbrev og vil derfor ikke bruge mere plads på de ellers mange gode ting i budgettet.

Jeg er dog stadig ærgerlig over, at vi ikke som et enigt byråd kan stå bag budgettet. Et bredt samarbejde i byrådet er klart bedst for hele kommunen – da samtlige 31 valgte politikere dermed får indflydelse på budgettet. Hvilket fremadrettet giver de bedste arbejdsbetingelser.

Så uenigheden om budgettet medførte en lang debat (på godt 3 timer). Debatten bar i høj grad præg af at de 4 socialdemokrater i byrådet har valgt at stå uden for budgettet. Efterfølgende har de fremlagt et alternativt budget, som blev stemt ned på byrådsmødet i aftes. 4 for og 26 imod (1 forhindret i at stemme).

I debatten forud for afstemningen om budgettet, blev der fra flere partier udtrykt stor undring over, at en stor del af punkterne på Socialdemokratiets alternative budget ikke engang var blevet nævnt til de indledende budgetforhandlinger, og derfor reelt ikke havde været fremme til forhandling med de øvrige partier.

Ligesom Socialdemokratiets udsagn om at ”de prioriterer mennesker før mursten” vist godt kan kaldes en sandhed med modifikationer. Da de reelt – i henhold til deres alternative budget – vil bruge 25 millioner ekstra på byggeri, end der er lagt op til i det vedtagede budget.

Et stort debatemne var også, at Socialdemokraterne foreslår at anvende kommunens bufferpulje til uforudsete udgifter (33 millioner pr. år). Dette er en pulje der ellers er bred enighed om at reservere, som sikkerhed, hvis budgetterne skrider.  (Vi risikere at blive straffet økonomisk af staten i efterfølgende år for et evt. overforbrug, derfor mener jeg det er helt rigtig og yderst foruftigt med en buffer).

Kan det egentlig betale sig at indsende høringssvar – et stort JA herfra.
Et debatpunkt vedr. budgettet var høringsprocessen. Der har været udtrykt undring over at der er høring efter budgetforlig ER indgået af forligsparterne. Er der så nogen mening med at indsende høringssvar??

JA, det er der helt klart god mening med. Høringssvar bliver altid læst meget nøje af de folkevalgte politikere, og er i høj grad med til at danne grundlag for det politiske arbejde. De indkomne høringssvar i forbindelse med budgettet har bl.a. medført et notat der omhandler følgende:

– Puljen som er afsat til renovering af skoler og haller i 2017 skal fordeles i efteråret 2016
– Fair fordeling af PAU elever, flest mulige institutioner skal tilgodeses
– Knudmoseskolen skal organisatorisk stadig høre under skoleområdet (CBL)
– Til forårets budgetkonference skal der præsenteres status og oplæg til fremadrettet IT strategi i folkeskolerne
– Folkeskolereformen betyder efteruddannelse/opgradering i liniefag af en del lærere, og dette vil medføre øget vikardækning

Sager fra Bylpan – mest om museumsgrunden ved Trøstrupgade
Som altid indeholdt byrådsmødet en del sager fra byplan. Heraf 9 vedr. lokal- og kommuneplaner.
Det punkt som tiltrak mest debat her, var den endelige vedtagelse for et nyt boligområde på den bageste del af museumsgrunden ved Trøstrupgade i Herning. Sagen har fået en del opmærksomhed i medierne, ligesom der er indkommet mange høringssvar fra beboere i området. Der har – dog kun på rygteplan – været 2 projekter. Vi i byplan og sælgeren af grunden (Herning Museum) har kun set og fået forelagt et projekt og det har vi måtte forholde os til.

De mange høringssvar til lokalplanen er i høj grad efterkommet. Dog delte højden på byggeriet med front mod Trøstrupgade byrådet. Et flertal endte med at vedtage, at der ud mod gaden måtte bygges i tre etager, dog med en tilbagerykket 3. etage.

Søg puljemidler fra Grøn ordning (- vær OBS på dette i Kibæk og Sunds)
I forbindelse med etablering af vindmølleprojekter indbetales der for hver MW der opstilles, kr. 88.000,- som kan ansøges til borgernære projekter, i de områder der ligger tæt på vindmøllerne.
Der er tidligere søgt og uddelt midler til mange gode projekter rundt i kommunen. Nu er der så den situation at ansøgning til to projekter i hhv. Sunds og Kibæk er frafaldet. Derfor er der i Kibæk kr. 121.925,- som der igen kan søges om og i Sunds kr. 200.000,-.
Du kan læse mere om ansøgningsmulighederne her:

Gode penge fra Socialstyrelsen til forebyggende arbejde i Herning Kommune
Kommunen har søgt Socialstyrelsen og fået tildelt i alt 1.996.258 kr. fra en pulje til tidlige forebyggende indsats.
Inklusionsarbejde. Beløbet fordeles over tre skoleår og brugest til det vi kalder ”Herningmodel Skole” som skal styrke indsatsen for forebyggende arbejde med børn i socialt udsatte positioner.

Det var oktober-nyt fra min stol i byrådet 🙂

Venlig hilsen

Anne Mette Bang Rasmussen
Byrådsmedlem (V), Herning Kommune

www.annemettebang.dk

Læserbrev: Er det en ”gratis omgang”?

At vi som mennesker har forskellige holdninger er fakta. Derfor kan det til tider være vanskeligt at blive enige, med mindre man er forhandlingsvillig og arbejder for en fælles sag. Det kommunale budget for 2017 viser at vi i byrådet i det kommende år, er 27 personer der arbejder for en fælles sag, og 4 der arbejder for deres egen.

Ja, jeg ved det godt, det er en lidt hård påstand, ”at de arbejder for deres egen sag”. Faktisk har jeg stor sympati for at Socialdemokratiet bl.a. vil bruge flere ressourcer på varme hænder, det ville jeg også gerne, hvis jeg ellers kunne påpege en fornuftig og mulig finansiering. Men når finansieringen af flere varme hænder risikerer at sætte kommunens økonomiske sikkerhed over styr, og risikere besparelser på ”de varme hænders områder” efterfølgende budgetår, hører min sympati op.

Og hvad mener jeg med ”at sætte økonomisk sikkerhed over styr”?

Hvert år hensætter vi af kommunens samlede budget på 5.1 milliard i alt 33 millioner som en sikkerhedsbuffer. Det gør vi af den ene grund, at vi risikerer at blive straffet af staten (i forhold til budgetloven), hvis vi ikke kan overholde vores kommunale budget. Bufferen skal i så fald bruges til at dække et evt. overforbrug. Denne buffer vil socialdemokraterne fjerne og i stedet lade de 33 millioner indgå årligt i driften.

Hvad kan der i værste fald ske, hvis vi ingen økonomisk buffer har?
Et eksempel: overstiger vi et år budgettet med 29 millioner, kan vi få samme beløb i bøde fra staten. Oven i risikerer vi at blive trukket 60% af de 29 millioner det efterfølgende år i statsmidlerne. Det vil betyde, at vi året efter et overforbrug på 29 millioner kan have 46,4 millioner mindre i budgettet, hvilket helt sikkert vil medføre besparelser!

At Socialdemokraterne bruger det faktum, at de i år har valgt at stå udenfor budgettet, som symbolpolitik er tydeligt. Ja nogen siger endda ”de er gået tidligt i gang med at stege valgflæsk”. Egentlig pudsigt at socialdemokraternes alternative budgetforslag først ser dagens lys, efter vi 27 andre kommunale politikere har indgået budgetforlig? Jeg synes mest det ligner en ”gratis omgang”, bl.a. fremsat på bekostning af kommunens økonomiske sikkerhed.

Anne Mette Bang Rasmussen
Byrådsmedlem (V), Herning Kommune

Bredt flertal står bag budgettet for 2017 i Herning Kommune

Nyt fra Byrådsmødet 13. September 2016

Jeg advarer dig, dette bliver et af de helt lange nyhedsbreve, da det omhandler det (de) kommende års budget. Og der er meget godt at fortælle om! Jeg har ”drysset” overskrifter ned gennem nyhedsbrevet, så du hurtigt kan få overblik over de områder som specielt har din interesse. Jeg omtaler en del af budgettet herunder, hvis du vil læse hele budgetforliget finder du det HER.

Tilbage til byrådsmødet i aftes, hvor der var i alt 27 sager på dagsordenen, det absolut største punkt på mødet var 1. behandling af budgettet.

Bredt flertal står bag budgettet for 2017
Torsdag i sidste uge, nåede 27 af byrådets 31 medlemmer frem til et budgetforlig for 2017 – 2020. Socialdemokraterne valgte at stå udenfor budget. I disse dage er budgettet i høring. Budgettet bliver endelig vedtaget den 11. oktober 2016.

Budgettet afspejler at vi har en økonomisk sund og robust kommune. Vi har befolkningstilvækst som gør, at vi ikke er nødt til at ”spare os ind” i det kommende budget år, hvilket mange andre kommuner oplever.

Som jeg tidligere har beskrevet i mine nyhedsbreve, har vi dog på to områder, gennem et par år, haft svært ved at få budgetterne til at nå sammen. Nemlig på handicap- & psykiatriområdet samt det specialiserede børneområde (anbringelser, enkeltsager o.s.v.).

På begge områder er der derfor igangsat ændringer, som vil rette op på økonomien. Vi tror på at nye måder at løse opgaverne på, er vejen frem til at få balance i budgetterne, og derfor er vi i partierne bag budgettet enige om ikke at tilføre flere midler til de to områder.

Ændringer i måder at handle og tænke på, er vejen frem for at få budgetterne rettet op
På handicap & psykiatrien har vi tillid til, at den igangsatte handleplan får budgettet i balance ved udgangen af året. Når vi dette mål, er der i budgettet for 2017 afsat 9 mill. for at afvikle gammel gæld på området.

På det specialiserede børneområde arbejder vi fra 2016 –  over hele kommunen – efter ”Herningmodellen”, som kort fortalt betyder at vi i højere grad sætter ind med tidligere indsats og hyppigere kontakt til udsatte børn. Vi ved – fra pilotprojekter – at tidlige indsatser i høj grad forhindre problemer i at vokse sig store for børnene, og tilsvarende økonomisk tunge for kommunen. Vi kan allerede nu se at udgifterne er begyndt at falde. Vi undgår flere dyre og langvarige anbrinelser og hjælper bl.a. i højere grad barnet og familierne i hjemmet. Det bliver dog et længere og sejt træk at få budgettet i balance, og vi må regne med at skulle frem til 2020 inden vi når helt i mål og genfinder balancen i budgettet.

4 millioner til mere forebyggelse
Frem for udvidelse af drift budgetterne på ovenstående områder er der afsat 4 millioner til nye konkrete initiativer, som skal hjælpe udsatte/sårbare unge til at få et godt liv og blive selvforsørgende. Det er en gruppe i samfundet som tidligere har ”svævet” rundt mellem forskellige afdelinger/forvaltninger. Fremadrettet skal der være fokus på sammenhæng og ingen skal opleve at falde ned ”mellem to stole”

15 millioner til sundhedsløft på ældreområdet de kommende 4 år
Regeringen ønsker på tre konkrete områder at løfte indsatsen over for ældre borgere og kronikere. I alt har Herning Kommune via bloktilskuddet fået tilført 15 mio. kr. i årene 2017-2020. Disse penge vil gå til et efteruddannelse af de kommunale hjemmesygeplejere, til akutfunktioner i hjemmeplejen, og til initiativer vedrørende kronikere og lungesatsning.

14 millioner til udvidelse af rehabiliteringscentret i Herning – REHAB
Flere og flere borgere har efter (tidlig) udskrivelse fra sygehuset behov for et rehabiliterende ophold på REHAB, før de kan vende tilbage til eget hjem. For at kunne løfte den stigende efterspørgsel har vi afsat midler til udvidelse af REHAB i 2018/2019.

15 mill. til erhvervsfremme – en investering i viden og fremtidige jobs
De kommende to år er der afsat 15 mio. kr. til at støtte konkrete projekter, som har til formål at skabe de bedst mulige rammer for fortsat vækst og udvikling i de lokale virksomheder.
Et eksempel på et projekt er Center for Forskning og Uddannelse (CFU) i tilknytning til det nye sygehus i Gødstrup. Centret vil rumme laboratorie, forsknings- og uddannelsesfaciliteter. Et center som der arbejdes på at etablere her, vil bidrage til at sikre meget høj faglighed blandt læger. En sidegevinst til et forskningscenter er høj grad af konferenceaktivitet og vil dermed skabe yderligere jobs i området.

5 millioner til rekruttering og fastholdelse af det vigtigste ”grundstof” på vores folkeskoler – lærerne
I Herning Kommune arbejder vi konstant for at tilbyde folkeskole af høj kvalitet. I disse år er der et stort generationsskifte blandt lærerne rundt på vores skoler. Som følge af Folkeskolereformen er der også behov for at opkvalificere lærer i liniefag, det betyder, at der bruges en del vikarer. Der er brug for stabilitet i lærerstaben og vi vil derfor gøre en ekstra indsats for at sikre rekruttering af lærere og efterfølgende fastholde lærerne i deres job. Derfor er der i de kommende 4 år afsat i alt 5 millioner til dette arbejde.

Sikre skoleveje har høj prioritet
I budgetårene er der tilsammen afsat 2,2 mio. kr. til belysning af cykelstier ved Skibbild-Nøvling og i Snejbjerg, forlængelse af cykelstien ved Skalmejevej i Sunds, og en grussti til cyklister ved Aulum.

– også øget trafiksikkerhed i Kibæk
Derudover afsættes 150.000 kroner til etableringen af en såkaldt ”buslomme” i Kibæk, som skal øge trafiksikkerheden omkring skole, hal og dagisntitution.

Løbende vedligehold af skoler – 8 millioner
Da vi geografisk er en stor kommune, har vi mange skoler og haller og disse kræver løbende vedligeholdelse. Der er  i 2017 og 2018 afsat i alt 8 millioner til formålet.

Forskønnelse af center- og omegnsbyer
I de seneste to år har vi haft  2 x 2 mill. til brug ved forskønnelsesprojekter i center- og omegnsbyerne. Disse penge har været til stor gavn og glæde, det højner standarden i vores byer. Derfor afsætter vi i budgettet yderligere to mio. kr. i både 2018 og 2019 til samme formål. Lokalt arbejder vi i Kibæk med en centerbyplan der er der indledende arbejde til mulige forskønnelses-projekter.

Investering i folkesundheden: Penge til idrætshaller og -anlæg
I budgettet er der i de kommende 4 år afsat omkring 30 mill. til etablering af idrætsanlæg, haller og 6 millioner til kunstgræsbaner rundt i kommunen. Lokalt glæder jeg mig over at Kibæk er en af de 3 byer der kan se frem til en kunstgræsbane.

Regelforenkling og afbureaukratisering, ja tak mere af det!
I foråret blev der på byrådets opfordring, igangsat en større process, hvor alle kommuneale afdelinger blev bedt om at komme med forslag til regelforenkling og afbureaukratisering. Altså forslag som kunne bidrage til ”mindre papir og mere frigjort tid til andre opgaver”. Set i lyset af, at vi fik mere end 300 forslag retur, har vi besluttet at mulighed for at ”anmelde” når noget kan gøres mere enkelt – og fornuftigt, skal gøres permanent.

Var det alt om budget?
Ovenstående er uddrag af det samlede budgetforlig – vil du læse det fulde forlig, så kan du som sagt finde det HER

Øvrige punkter på byrådsmødet:
Efter 1. Behandling af budgettet havde vi i alt 17 sager vedr. foreløbige og endelige beslutninger til lokalplaner og tillæg til kommuneplaner, som bl.a. omhandlede nye boligområder, planlægning for nye erhvervsområder og planlægning for udvidelse af sportscenter Herning i Holing.

Satspuljemidler skaber mulighed for forebyggende projekter
Satspuljemidler er penge som kan søges hos staten til forebyggelsesprojekter i kommunen. Vi har meget vågne forvaltninger som på byrådsmødet fik stor ros for at de ofte lykkes med at få satspuljemidler til kommunen. Derfor kunne vi på byrådsmødet i aftes behandle og igangsætte følgende projekter som har opnået satspuljemidler:.

”længe leve livet” kr. 146.340.
Bruges på projekter, der kan øge livskvaliteten på fem plejecentre i kommunen

”Kommunal alkoholbehandling af dobbeltbelastede borgere” kr. 1.410.908.
Dobbeltbelastede borgere er borgere med alkoholafhængighed og en psykisk lidelse

”Stepping stones” kr. 294.613
Forebyggende hjælp til forældre med handicappede børn, bl.a. i forhold til at begrænse risikoen for at søskende til den handicappede oplever mistriivsel eller får sociale problemer.

Frigivelse af anlægsmidler til Herning Krisecenters flytning til nye lokaler.
I budgettet for 2015 blev det besluttet at Herning Krisecenter skulle have nye lokaler da de nuværende er forældede og nedslidte. I alt 6 mill. er nu frigivet til at indrette Valdemarsvej 20 til kommende krisecenter.
Det var alt for gårsdagens byrådsmøde. Beklager at jeg har svært ved at fatte mig i korthed, men jeg synes især budgettet indeholder så mange gode tiltag, som jeg gerne vil oplyse dig om.

De bedste hilsner – på nok en varm efterårsdag

Anne Mette Bang Rasmussen
Byrådsmedlem (V)
Herning Kommune

byrar@herning.dk

Nyt fra byrådsarbejdet

Budgetforhandling 2017
De seneste to dage har jeg sammen med resten af byrådet, deltaget i efterårets budgetkonference. Her præsenteres vi for en bred vifte af nye projekter som vi tror på kan medvirke til både vækst og udvikling i kommunen, nye anlægsønsker og status på allerede budgetterede anlægsprojekter. Vi har desværre også nogle økonomiske udfordringer på driften, disse er blevet grundig belyst og vi har drøftet løsningsforslag til at få driftsbudgetterne i balance.

I de enkelte partier sætter vi retning for; hvad er vigtigt at fremme? Hvad skal vi have fokus på? Hvordan udvikler vi bedst kommunen?

I den kommende tid foregår budgetforhandlingerne mellem gruppeformændene for de enkelte partier og borgmesteren. Jeg glæder mig til at kunne sende endnu en mail til dig, når budgettet er på plads. Du hører nærmere…

Masser af mer’ politik – på landsplan
Om du er på Facebook, hører radio, ser TV eller læser avis, bliver du sikkert bombarderet med Regeringens forslag til en “helhedsplan” for Danmark I balance. Jeg har ikke nået at læse hele oplægget igennem endnu, men glæder mig over at der bliver lagt op til ændring på flere vigtige områder:

• at det skal kunne betale sig at arbejde for de lavest lønnede
• at vi skal have mere konkurrencedygtige vilkår for vores virksomheder
• at ekstra 1 mia. årligt prioriteres til velfærd for ældre/sygdom
• at SU’en ændres, så man må tjene mere ved siden af, lån gøres rentefri og stort afdragsfradrag de første tre år som nyuddannet

Jeg håber der kan findes flertal for fornuftige løsninger som kan sikre flere folk arbejde, får flere unge i gang med uddannelser og generelt mere gang i væksten ude i erhvervslivet.

Og så lokalpolitik igen – kort fra aftenens byrådsmøde (32 punkter på dagsordenen)
se evt. hele dagsordenen her:

Omegns- og Centerbyerne i Herning Kommune bliver forskønnet
Der er afsat 2 mill. I 2016 og det samme i 2017 til at forskønne vores omegns- og Centerbyer. Der blev på byrådsmødet i aften frigivet 1.4 mill af disse til konkrete projekter i bl.a. Sunds, Lind og Aulum. (Læs evt. detaljeret om projekterne i dagsordenen pkt. 207).
De sidste 0.6 mill + 2 mill. I 2017 reserveres til kommende projekter i bl.a. Vildbjerg og Kibæk som med stor engagement fra borgere har udarbejdet centerbyplaner. Sdr. Felding står også overfor at skulle i gang med en Centerbyplan og kan derefter også søge om ”forskønnelsesmidler”

Ny kommuneplan – som du også kan være med til at sætte præg på, til lokale borgermøder
For 12 år ad gangen udarbejdes der en overordnet plan for Herning Kommunes udvikling (og den tilpasses hvert 4. år for konstant at følge udviklingen).
Helt lokalt er det sikkert interessant for dig, hvordan vi forestiller os at Kibæk skal udvikles med nye boligområder, rekreative områder og hvor evt. erhverv kan etablere sig.
Du kan se udkastet til kommuneplanen her:
– se under punkt 128, find Kibæk på side 51. Vil du gerne have mulighed for at stille spørgsmål til planen eller evt. komme med input, vil jeg opfordre dig til at møde op til borgermødet vedr. kommuneplanen, som bliver afholdt i Kibæk Krydsfelt onsdag den 30. november kl. 19.30 – 22. (Se datoer for borgemøder i øvrige byer på side 5).

Nye vindmølleplaceringer, byregion Herning/Ikast og udnyttelse af sygehusgrunden
Kommuneplanen indeholder også udpegning af nye mulige vindmølleområder (2 stk.), ligesom et afsnit beskriver hvordan vi arbejder sammen med vores nabokummune for en højere grad af samarbejde/sammenhæng mellem Herning og Ikast om mulighed for på sigt blive en “sammenhængende byregion”. Du kan også læse mere i kommuneplanen om hvilke tanker vi gør os om at udnytte sygehusgrunden efter 2020, til en blanding af bolig, kultur og uddannelsesområder.

Erhvervsgrunde – hvor er der efterspørgsel?
Kommunen oplever en øget efterspørgsel efter udvikling af erhvervsgrunde både ved sygehusbyggeriet i Gødstrup og langs motorvejen. Derfor er der i forbindelse med revidering af kommuneplanen, i flere byer, reduceret på arealet af erhvervsgrunde. Disse er bl.a. flyttet til bl.a. erhvervsområdet v. Aulum, der kommer til at ligge tæt på motorvejen. Ligesom der bliver planlagt et muligt erhvervsområde ved det nye sygehus (her er det hovedsageligt leverandører til sygehussektoren som har vist interesse).

Flytning af erhvervsområder til ovennævnte placeringer forhindrer IKKE at der senere kan etableres erhvervsgrunde andre steder i kommunen. Vi har konstant fokus på at følge med efterspørgslen fra erhvervslivet, for at sikre arbejdspladser i kommunen og tilføre nye.

Blæst om en foreløbig vedtagelse af 5 nye vindmøller v. Stakroge/Sandet
En foreløbig vedtagelse af et vindmølleprojekt, med mulig opførelse af fem 150 meter høje vindmøller på Timlundvej, endte med at fylde utrolig meget på byrådsmødet.
Det til trods for at det kun var en foreløbig vedtagelse som sendes ud i høring i lokalområdet, inden den endelige beslutning om godkendelse af projektet træffes.

DF, Dansk Samling og Socialdemokratiet er imod projektet – de to førstnævnte er generelt imod opførelse af vindmølleparker på land, hvorimod Socialdemokraternes modstand mod vindmøller i høj grad går på bekymring for lavfrekvent støj, og de vil kun støtte projektet hvis der tilføjes et øget afstandskrav på 1000 meter til nærmeste beboelse. (Lovbestemt afstandskrav er 4 x møllens højde, i dette tilfælde 600 meter, som opfyldes).
Der var dog et flertal som stemte for projektet og derfor bliver det nu sendt ud i høring og der inviteres til borgermøde i lokalområdet i september.

Det var alt fra mig for denne gang – du hører fra mig igen når vi har lukket budgettet for 2017.